Spájame prax s teóriou, lebo teória bez praxe je slepá a prax bez teórie hluchá.

mudr marian karvaj
NOVÝ
REKTOR

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.

Prezident Slovenskej republiky vymenoval dňa 18. 3. 2014 prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD.
za rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

Od 4. novembra 2013 sú úradné hodiny novozvoleného rektora:
utorok: 15.00 – 17.00 hod. (Námestie 1. mája č.1, Bratislava)
piatok: 15.00 – 17.00 hod. (pracovisko Nové Zámky, Slovenská ul. 11)

Zdravotnícky manažment
a financovanie

Akceptujeme žiadosti o zaradenie do jednoročného špecializačného štúdia akreditovaného Ministerstvom zdravotníctva SR s názvom: Zdravotnícky manažment a financovanie.

MHA

V budúcom školskom roku otvárame ďalší ročník medzinárodného programu MHA v spolupráci s University of Scranton z USA. Prihlášku na štúdium vám zašleme na vyžiadanie. Viac informácií tu.

Nové tlačivo/MHA štúdium

Nové tlačivo prihlášky na štúdium MHA online v slovenskom jazyku si môžete stiahnúť tu.

Link:
PRIHLASKA MHA – ONLINE SK